Blackboxx Bengalo Fatalo

Bengalo Fatalo No.1 (T1)
Blackboxx, Bengalo Fatalo No.1, Bengalkörper mit Wechsel von roter Bengalflamme zu roten Strobo-Blinkern.
ab 6,96 €
Bengalo Fatalo No.2 (T1)
Blackboxx, Bengalo Fatalo No.2, Bengalkörper mit Wechsel von weißer Bengalflamme zu silbernen Strobo-Blinker.
ab 6,96 €
Bengalo Fatalo No.3 (T1)
Blackboxx, Bengalo Fatalo No.3, Bengalkörper mit Wechsel von grüner Bengalflamme zu grünem Strobo-Blinker.
ab 6,96 €